استارتاپ نیوز: پیش از قرن بیستم، زنان به عنوان کمکخرج به کسب و کاری مشغول میدند. آنها با برچسب خانهدارهایی با بهره ناچیز از اقتصاد یا تجارت به نظر میآمدند. واژه «کارآفرین» صرفاً برای مردان به کار برده میشد.

با وجود این، با آغاز قرن بیستم، وضعیت زنان در هند به طور چشمگیری به واسطه صنعتی‌شدن، جهانی شدن و بهبود قوانین اجتماعی بهبود یافت. با گسترش آموزش و آگاهی، زنان سطح خود را از کارهای خانه به فعالیت‌های حرفه‌ای ارتقاء دادند.

زنان در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را در عرصه‌های مختلف زندگی شاهد بودند. آنها در دنیای شرکت‌ها هدفی برای خود تعیین کردند، از موانع مربوط به انطباق اجتماعی گذر کردند و هم در خانه و هم محل کار به کارآفرینانی موفق تبدیل شدند. امروزه، آنها به تدریج مراحل ترقی را طی کرده و هم تراز با مردان قرار گرفته‌اند.

بنابر پژوهش‌های اخیر، نزدیک به نیمی از کارآفرینان هندی، زنان هستند. با وجود این، کماکان برداشت‌هایی در مورد نقش زنان در کسب و کار وجود دارد، بدین صورت که بسیاری بر این باورند که زنان تنها می‌توانند به امور طراحی، مٌد یا امور خلاقیت بپردازند.

حضور در کشوری مترقی مانند هند که در آن هیچ کمبودی در مورد حضور زنان کارآفرینی احساس نمی‌شود، کماکان چالش‌های اندکی را پیش رو دارد که در آن زنان جوان را با کسانی که آرزوی کارآفرینی در سر دارند مواجه نموده است.

سیستم حمایتی ضعیف

در هند، زنان اغلب بین سنت‌ها و رویاهایشان گیر افتاده‌اند. حتی امروز، تاثیر خانواده و اجتماع بر زنان رفته رفته کاهش یافته است. این روند در میان زنان متاهل برجسته‌تر است، افرادی که مسئولیت‌های متعدد خانه‌داری داشته و این مسئله حضور آنها را در حوزه‌های کسب و کار محدود می‌نماید.

شرایط مالی ناکافی 

بسیاری از خانمها وابستگی مالی دارند و بنابراین نهادهای مالی را به عنوان منبعی برای تزریق نقدینگی به کسب و کار می‌بینند. با وجود این، بانک‌ها به طور کلی از وام دادن به خانم‌ها مضایقه می‌کنند چون آنها را به عنوان متقاضی جدی در نظر نمی‌گیرند. علاوه بر این، از آنجا که خانم‌ها در کشور ما به طور معمول دارایی به نام خود ندارند و بازپرداخت وام‌ها می‌تواند برای بانک‌ها دلهره‌آور باشد.

فقدان یک الگوی ایدهآل

بسیاری از کارآفرینان زن موفق در سراسر دنیا وجود دارد، اما کارآفرینان مرد دید بهتری در سراسر بسترها محسوب می‌شود. با توجه به این موارد، کارآفرینان زن مشتاق اغلب قادر به شناسایی الگوهای نقش و جلب توجه عموم نیستند. این روند آنها را از یادگیری از تجارب دیگران، افکار و دید دیگران باز می‌دارد.

ایجاد شبکهای عمیق

یکی از بزرگترین چالش‌های امروزی کارآفرینان زن، هموار نمودن مسیر برای تسهیل معرفی‌ها و ارتباطات به شبکه کسب و کار نخبگان است. این روند برای اکثریت زنان سخت است زیرا یاس‌ها و محدودیت‌های حرفه‌ای مواجه هستند. بدین ترتیب آنها تمایل دارند که در هنگام مقایسه با مردان ارتباطات کمتری داشته باشند.

تجربه عملی ناکافی

زنان ممکن است تخصص، مهارت و معلومات مورد نیاز برای اجرای ایده‌های خود در کسب و کار داشته باشند اما یکی از مهمترین چیزها این است که فاقد مهارت عملی هستند. کارآفرینی که تجربه جهان واقعی قبلی دارد ـ تجربه جهانی احتمالاً اشتباهات را از بین برده و تصمیمات بهتری را در تجارت رقم خواهد زد. فرصت‌ها و چالش‌ها بخشی از کسب و کار است.

ترجمه : دریک آنلاین

#

اشتراک این خبر در :