استارتاپ نیوز: محمدباقر قالیباف شهردار تهران در اولین گفتگوی تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری  با اعلام دریافت مالیات دقیق از ۹۶ درصد مردم توسط دولت، اقتصاد کشور را متعلق به ۴ درصد بقیه دانست که مالیاتی پرداخت نمی کنند در حالی که با همکاری شهرداری تهران سالانه حداقل ۱۲۵۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی توسط شرکتهای زیرمجموعه وپیمانکاران شهرداری تهران رخ می دهد و از این محل تا کنون حداقل ۱۷۵ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی صورت گرفته است.

البته قالیباف اشاره ای به این ۴ درصد نکرد چون عمدتا نهادهای زیر نظر رهبری و آستان قدس و همفکران قالیباف هستند. همچنین قالیباف از این نکته هم غافل شد که با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۹۴ حدود ۱۰۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص داخلی بوده و طبق عرف جهانی اگر مالیات قانونی بر مبنای ۱۵ تا ۳۲ عرف رایج مالیات در کشور های مختلف وصول می شد دولت باید ۱۶۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول می کرد اما کل درامد مالیاتی دولت در سال ۹۴ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از کمترین درآمد مالیاتی و فشار مالیاتی در جهان است و دولت باید به دلیل عدم اخذ مالیات قانونی و کافی مورد مواخذه و باز خواست قرار گیرد نه به دلیل فشار مالیاتی.

اما نکته مهم اشاره نشده و مغفول در بیانات قالیباف، فرار مالیاتی در شهرداری تهران، بدهی مالیاتی انباشته ، بدهی ۵۱۰ میلیارد تومانی به تامین اجتماعی  و مخفی سازی درآمدهای تهاتری و همکار ی شهرداری های مناطق مختلف تهران در فرار مالیاتی شرکتهای زیرمجموعه و پیمانکاران شهرداری تهران است که سالانه حداقل ۱۲۵۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی دارند.

بودجه سالانه شهرداری تهران حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است که با بودجه غیر نقدی و تهاتری به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بالغ می شود. بودجه غیر نقدی وتهاتری، بخشی از درآمدهای شهرداری تهران است که از طریق فروش عوارض، تراکم، هولوگرام و فروش مجوزهای قانونی صورت می گیرد که منابع و درآمدهای آن به حساب شهرداری تهران واریز نمی شود بلکه با دور زدن قانون  به حساب پیمانکاران و شرکتهای زیرمجموعه یا طرف قراداد شهرداری تهران واریز می شود که شهرداری از آنها خدمات، کالا و تجهیزات خریداری می کند . در این روش هر سه  طرف شهردار ی تهران،  خریدار و فروشنده با دور زدن قانون توسط شهرداری، مرتکب فرار مالیاتی شده و رد حسابها و دریافتی های خود را گم می کنند که این روند با صدور هولوگرام توسط شرکتهای طرف قرارداد شهرداری تهران از جمله دیدار، پایدار و شرکتهای مشابه به دور زدن قانون و فرار مالیاتی انجامیده است.

بر این اساس با توجه به بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی سالانه شهرداری تهران که حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف هزینه حقوق و دستمزد ۶۵ هزار پرسنل شهرداری می شود، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در قالب قراردادهای پیمانکاری در هر سال به شرکتها و پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تهران پرداخت می شود. حداقل سود شرکتهای پیمانکاری طبق ضرائب علی الراس مالیاتی ۲۵ درصد است در حالی که در واقع شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد شهرداری تهران حداقل ۵۰ درصد از هر قرارداد سود دریافت می کنند اما اگر همین ضریب سود معمول و قانونی را هم لحاظ کنیم، سود سالانه پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تهران ۲۵ درصد معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال است که مالیات متعلقه و قانونی این سود حداقل ۱۲۵۰۰ میلیارد ریال است که باید به دولت پرداخت شود.

این در حالی است که شهرداری تهران با عدم ایفای نقش قانونی خود و قانون گریزی ، طبق توافق نانوشته با پیمانکاران شهرداری تهران، در سالهای گذشته ۳ درصد مالیات تکلیفی را از حساب پیمانکاران کسر می کرد اما به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کرد و در مقابل شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری تهران، به دلیل عدم پرداخت کسورات ۳ درصدی به سازمان مالیاتی، با هزینه سازی و خرید فاکتور، خود را زیان ده نشان داده و به کمک شهرداری تهران، به فرار مالیاتی و قانون گرزی دست می زدند و از طرف دیگر با اخذ مفاصا حساب و نامه های ادار یعدم بدهی مالیاتی، بعدا کسورات ۳ درصدی مالیات تکلیفی خود را از شهرداری پس می گرفتند.

 

 

بر این اساس در مدت ۱۳ سال حضور قالیباف در شهرداری تهران به قیمت جاری از قرار سالانه ۱۲۵۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی، جمعا بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی صورت گرفته  و اکنون قالیباف به جای پاسخگویی، در این مورد مدعی شده است. علاوه بر این شهردار تهران بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور بیش از ۹۲۰۰ میلیارد ریال بابت مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات های تکلیفی و ارزش افزوده به خزانه بیت المال بدهکار است که با قلدری و قانون گریزی، از پرداخت ان طفره می رسد.

فرار مالیاتی۴۴۰۰ میلیارد ریالی املاک  واگذار شده شهرداری تهران

فرار مالیاتی شهرداری تهران فقط منحصر به این موارد نیست و در واگذاری املاک نجومی هم حداقل ۴۴۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی رخ داده است. هرچند رانت و ارزان فروشی و تخفیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به مدیران شهرداری، برخی از اصولگرایان شورای شهر تهران و برخی تعاونیها،  توسط کارشناس ارشد سازمان بازرسی کل کشور حداقل ۲۲۰۰ میلیارد تومان ذکر شده اما نگاهی ساده با قیمت املاک  و مناطقی که املاک واگذار شده در آن قراردارند، حکایت از این دارد که ارزش واقعی ارزان فروشی و رانت و تخفیف املاک واگذار شده حداقل ۲ برابر و بیش از ۴۴۰۰ میلیارد تومان است.

بر این اساس با توجه به اینکه تمامی افراد دریافت کننده این املاک سایر حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند و تخفیف و رانت املاک واگذاری ، علاوه بر خقوق پرداختی به انها پرداخت شده ، مشمول مالیات حقوق به نرخ ۱۰ درصد مازاد حداقل حقوق ماده ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم می شوند که در این صورت حداقل باید ۴۴۰ میلیارد تومان و از هر دریافت کننده املاک حداقل ۱۰ درصد ارزش تخفیف و رانت واگذار شده کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد.

به نظر می رسد که سازمان امور مالیاتی باید سریعا وارد عمل شده و فارغ از درستی یا نادرستی تخفبف های اعمال شده در املاک واگذار شده، مالیات حقوق مربوطه را از دریافت کنندگان املاک مطالبه و با جرائم قانونی وصول و به خزانه واریز نماید.

علاوه بر این که می توان ۱۰ درصد تخفیفها و ارزان فروشهای املاک واگذار شده را به عنوان مالیات حقوق از دریافت کنندگان کسر نمود، با توجه به واگذاری این املاک در سالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تخفیفها و ارزان فروشهای املاک شهردار ی تهران به دریافت کنندگان مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می شود و سازمان امور مالیاتی باید با محاسبه دقیق طبق قانون مالیاتهای مستقیم،حدود هزار میلیارد تومان مالیات املاک واگذار شده را از دریافت کنندگان، مطالبه و دریافت نماید.

 

به این ترتیب با جمع ۳ مورد بدهی فوق، شهرداری تهران بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی و بدهی مالیاتی به بیت المال دارد و شهردار تهران به جای پرداخت این بدهی و همکاری در وصول منابع قانونی دولت، اقتصاد کشور را متعلق به ۴ درصد فراریان مالیاتی می داند که مالیاتی پرداخت نمی کنند. البته پربیراه هم نمی گوید چرا که اقتصاد کشور در ید انحصار قالیباف و همفکرانش است که عمده هنرشان فرار مالیاتی و طلبکار شدن از دولت و مردم است و این وسط حتما  گله و انتقاداز سازمان امور مالیاتی بسیار بجاست که با این فرار مالیاتی برخوردی نداشته و فقط به رسانه ای کردن ان اکتفا نموده است.

 

این در حالی است که تنها درامد پایدار شهرداری تهران که به دقت توسط دولت به شهرداری پرداخت می شود، ۳ درصد عوارض ارزش افزوده است که هر سه ماه طبق قانون،  دولت از تولید کنندگان و اصناف وصول و به شهرداری تهران پرداخت می کند و از این محل در سال ۹۵ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به شهرداری تهران پرداخت شده و شهرداری این رقم را صرف پرداخت حقوق لشکر انتخاباتی استخدام شده در شهرداری تهران کرده است.

 

#

اشتراک این خبر در :