استارتاپ نیوز: موسسه نواندیشان صنعت و سرمایه (فینتکس) جهت اجرای پروژه های حسابداری، مالی و مالیاتی با هدف اشتغال از میان شرکت کنندگان برتر در پروژه های فعال و در جریان خود، دوره های تربیت مدیر مالی، رئیس حسابداری و حسابدار را به شرح ذیل برگزار می نماید.

 

 

مباحث دوره حسابداری کاربردی و تربیت حسابدار

طول دوره ۱۶ ساعت( ۴ جلسه ۴ ساعته)

مبلغ ۲۴۰ هزار تومان

حسابداری مالی کاربردی
کدینگ حسابداری، ثبت انواع اسناد حسابداری ، فاکتور خرید و فروش دستی و سیستمی،  اصلاح حساب‎ها، تهیه تراز آزمایشی،  بستن حساب‎ها، نحوه حسابداری و تنظیم صورت‎های مالی،  کنترل‎های موجودی نقد و تهیه صورت مغایرت بانکی، حسابداری حساب‎های دریافتنی و پرداختنی، حسابداری دارایی‎ها ، قوانین مربوط به  شرکت‎های سهامی و بازرس قانونی ، حسابداری حقوق و دستمزد ،  مغایرت گیری زیرسیستم های خرید و فروش با مرور حسابها،

تهیه بهای تمام شده و گردش مواد و محصول
تعریف کالا و انبار،  حسابداری موجودی کالا، روش‎های ارزیابی موجودی کالا، روش ثبت دائمی موجودی‎ها، حسابداری مواد اولیه – حسابداری دستمزد مستقیم و حسابداری سربار ساخت، تهیه گردش مواد و محصول، محاسبه بهای تمام شده واحد، تهیه انالیز و فرمول تولید محصولات، انبارگردانی و اصلاح موجودی انبار، موجودی مواد زیرسیستم انبار و مرور حسابها، تهیه بهای تمام شده ادواری به صورت دستی، تهیه بهای تمام شده توسط زیر سیستم انبار

قانون مالیاتها و ارزش افزوده
نحوه نگهداری و تحریر دفاتر براساس آیین‎نامه تحریر دفاتر، تهیه فرم های درامد هزینه مشاغل و اصناف، گزارش معاملات فصلی ماده ۱۶۹،  ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، لیست مالیات حقوق و بیمه ماهانه

 

تاریخ برگزاری دوره حسابداری کاربردی

تاریخ و روز گروه اول ساعت ۱۸-۱۴ گروه دوم پنجشنبه و جمعه ۹ تا ۱۷
 ۹۶/۰۹/۲۶ یکشنبه حسابداری کاربردی و تربیت حسابدار (استاد بابایی)
۹۶/۰۹/۲۸ سه شنبه حسابداری کاربردی و تربیت حسابدار (استاد بابایی)
 ۹۶/۰۹/۳۰ پنج شنبه حسابداری کاربردی و تربیت حسابدار (استاد بابایی)
۹۶/۱۰/۰۱ جمعه حسابداری کاربردی و تربیت حسابدار (استاد بابایی)
  ۹۶/۱۰/۰۳ یکشنبه حسابداری کاربردی و تربیت حسابدار (استاد بابایی)
    ۹۶/۱۰/۰۵  سه شنبه حسابداری کاربردی و تربیت حسابدار (استاد بابایی)

 

 

مباحث دوره تربیت رئیس حسابداری

طول دوره ۱۶ ساعت (۴جلسه ۴ ساعته)

مبلغ ۳۲۰ هزارتومان

حسابداری مالی کاربردی
بستن حساب‎ها ، تهیه  صورت سود و زیان در مؤسسات بازرگانی و تولیدی ، تهیه صورتهای مالی، اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد ، استانداردهای حسابداری ،  حسابداری استهلاک و اموال، حسابداری  حقوق و دستمزد، تعدیلات سنواتی، یکسان سازی تمام زیرسیستم ها با مرور حسابها ، تامین کسری هزینه یا انتقال اضافه هزینه، سیاست سود سازی یا انتقال هزینه تسهیم، ذخیره  گیری های مهم در حسابداری،

حسابداری مدیریت و بهای تمام شده
تهیه BOM  و انالیز و فرمول تولید محصولات ، تهیه بهای تمام شده  کالای فروش رفته و گردش محصول ، هزینه یابی و بهایابی  و تخصیص سربار و دستمزد، هزینه‎یابی سفارش کار و هزینه‎یابی مرحله‎ای، سیستم‎های هزینه‎یابی،  روش‎های مرسوم و متداول تخصیص هزینه‎های سربار ساخت، تهیه انحرافات بهای تمام شده، قیمت گذاری محصول طبق بهای تمام شده  ، سربارثابت و مواد اولیه در تولید انبوه

قانون مالیاتها، دفاعیات، دادرسی و هیئت های مالیاتی
تهیه و ارانه اظهارنامه مالیات عملکرد در یک روز،  درآمد مشمول مالیات شرکت‎ها، نحوه نگهداری و تحریر دفاتر براساس آیین‎نامه تحریر دفاتر، هزینه‎های قابل قبول مالیاتی و استهلاک، اخذ معافیت‎های مالیاتی،  مالیات بر درآمد حقوق، مالیات‎های تکلیفی، جرایم و بخشودگی‎های مالیات ، اظهارنامه و اعتبار ارزش افزوده، دادرسی و دفاعیات مالیاتی، مالیات اصناف و مشاغل حقیقی

حقوق تجارت و قانون تجارت
تاسیس شرکت‎های تجاری، ارکان شرکت‎های تجاری (مجامع – مدیران – بازرسان)، تهیه صورتجلسه مجامع شرکت ، مدیران و بازرسان در شرکت‎ها ، بازرس قانونی و علی البدل

 

ساعت برگزاری دوره مدیریت حسابداری

تاریخ و روز گروه اول ساعت ۱۸-۱۴ گروه دوم پنجشنبه و جمعه ۹ تا ۱۷
 ۹۶/۱۰/۰۷ پنج شنبه مدیریت حسابداری و تربیت رییس حسابداری( استاد بابایی)
  ۹۶/۱۰/۰۹ شنبه مدیریت حسابداری و تربیت رییس حسابداری( استاد بابایی)
    ۹۶/۱۰/۱۰ یکشنبه مدیریت حسابداری و تربیت رییس حسابداری( استاد بابایی)
  ۹۶/۱۰/۱۲ سه شنبه مدیریت حسابداری و تربیت رییس حسابداری( استاد بابایی)
 ۹۶/۱۰/۱۴ پنج شنبه مدیریت حسابداری و تربیت رییس حسابداری( استاد بابایی)
 ۹۶/۱۰/۱۵ جمعه مدیریت حسابداری و تربیت رییس حسابداری( استاد بابایی)

 

 

 

مباحث دوره مدیریت مالی کاربردی(دوره تربیت مدیرمالی)

طول دوره ۲۴ ساعت(۶ جلسه ۴ ساعتی)

مبلغ ۵۶۰ هزار تومان

 

حسابداری کاربردی و پیشرفته

بستن حسابها ،تهیه صورت سود و زیان،  تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی، تهیه صورت جریان وجوه نقد، تامین کسری هزینه یا انتقال اضافه هزینه، سیاست سود سازی یا انتقال هزینه تسهیم، ذخیره  گیری های مهم در حسابداری،

مدیریت مالی
تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی و نسبت‎های مالی، تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود (CVP)، تجزیه و تحلیل اهرم‎ها، بودجه‎بندی سرمایه‎ای، ارزشیابی اوراق بهادار، ساختار سرمایه، سیاست‎های تامین مالی و تعیین ساختار سرمایه بهینه، سیاست‎های سرمایه گذاری، سیاست‎های تقسیم سود، ارزش‎گذاری، محاسبه ریسک و بازده یک سهم و پرتفوی سهام

استانداردهای حسابداری
استانداردهای پرکاربرد منطبق بر نیازها و رسیدگی مالیاتی

قانون مالیاتها و دادرسی مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات جدید، اخذ معافیتهای مالیاتی،  دادرسی مالیاتی از صفر تا صد از برگ تشخیص تا هیئت عالی ماده ۲۵۱ ، مالیات حق تمبر، مالیات بر ارزش افزوده، توقف احکام اجرایی مالیاتی، مغایرت گیری و اصلاح خرید و فروش در سامانه های مالیاتی، اظهارنامه و اعتبار مالیات ارزش افزوده، استرداد و پس گرفتن مالیات ارزش افزوده ، اصلاحات پس از ارائه اظهارنامه

حسابداری مدیریت و بهای تمام شده
تهیه BOM و آنالیز تولید و فرمول تولید محصولات، تهیه بهای تمام شده در بازار رقابتی با تکیه بر سربار ثابت و تولید انبوه، تجزیه و تحلیل رفتار هزینه، تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر (هزینه‌ها- حجم فعالیت – سود) – اهرم عملیاتی، هزینه‎یابی و بهای تمام شده استاندارد، محاسبه و  تحلیل انحرافات ، هزینه‎یابی محصولات مشترک و محصولات فرعی، بودجه بندی و پیش بینی، تعیین نرخ جذب سربار، تعیین تکلیف اضافه و کسر جذب سربار

قانون تجارت  و حقوق شرکتها
تجارت تک نفره، مدیریت  شرکتهای مسئولیت محدود، سهامی خاص و عام ، مصوبات مجامع ، مسائل حقوق اداره مجامع شرکت و الزامات آن، مدیریت در شرکت‎ها و مسایل مربوط به آن، بازرسان قانونی طبق قانون تجارت، اسناد تجاری و امتیازات حقوقی آنها، چک و قوانین حاکم بر آن، اصول حقوقی نحوه انعقاد قراردادها و الزامات آن، حق رای  و چگونگی حضور در هیئت مدیره شرکتهای سهامی

مدیریت سرمایه و بورس اوراق بهادار
انواع بازار ها در بورس، سهام عادی و سایر اوراق بهادار،  معاملات در بازار سرمایه، عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار، تحلیل بازار بورس،  تامین مالی با سود صفر درصدی از طریق بازار بورس، تشکیل هلدینگ و پورتفوهای زیرمجموعه، تامین مالی ضربدری ، سهام جزء، سهام عمده و نیمه عمده، سهام مدیریتی ، روشهای پیش بینی قیمت سهام و سودسازی ، تشخیص سود موهوم، هلدینگ و انحصار

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی و قوانین کاربردی بیمه و کار

قوانین بیمه و حقوق کار، هزینه های مشمول و غیر مشمول بیمه، دفاعیات در هیئت های تشخیص مطالبات، توقف احکام اجرایی بیمه ، بخشنامه های کاربردی و مصوبات دیوان عدالت اداری

تامین مالی

تامین مالی شخصی و آزاد طبق قانون مالیاتهای مستقیم، تامین مالی بانکی و اعتبارات اسنادی، تامین مالی مشارکتی، بازار اولیه و شرکتهای سهامی، خرید دین و….

 

تاریخ برگزاری دوره مدیریت مالی کاربردی

تاریخ و روز گروه اول ساعت ۱۸-۱۴ گروه دوم پنجشنبه و جمعه ۹ تا ۱۷
              ۹۶/۱۰/۱۷ یکشنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
 ۹۶/۱۰/۱۹ سه شنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
          ۹۶/۱۰/۲۱ پنجشنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
۹۶/۱۰/۲۲ جمعه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
 ۹۶/۱۰/۲۴ یکشنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
   ۹۶/۱۰/۲۶ سه شنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
۹۶/۱۰/۲۸ پنج شنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
۹۶/۱۱/۰۱  یکشنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی
۹۶/۱۱/۰۳ سه شنبه مدیریت مالی کاربردی( تربیت مدیر مالی)استاد بابایی

 

 

در پایان به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از موسسات داخلی و خارجی اعطاء می گردد.

 

نشانی: خیابان شریعتی پایین تر از بهارشیراز  روبروی بانک تجارت پلاک ۳۷۹

شماره تماس: ۷۷۵۱۲۳۰۴ – ۰۹۱۲۶۳۶۲۶۹۰ – ۰۹۱۲۸۳۴۶۰۵۵

#

اشتراک این خبر در :