استارتاپ نیوز:  در  پی برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت در تاریخ ۲۱ بهمن با حضور حدود ۲۰۰ نفر و کمتر از نیم درصد جامعه دانش اموختگان دانشگاه،  شبهات و ابهاماتی مبنی بر عدم رعایت موارد قانونی اساسنامه مطرح شده  و تعدادی از دانش آموختگان طی نامه ای، خواستار بررسی ابهامات و شبهات قانونی و برگزاری انتخابات مجدد شدند.

 

متن نامه به شرح ذیل است:

 

ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت ایران 

جناب آقای دکتر برخورداری       

با سلام

احتراما باتوجه به برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت در تاریخ ۲۱ بهمن با حضور حدود ۲۰۰ نفر و کمتر از نیم درصد جامعه دانش اموختگان دانشگاه،  شبهات و ابهاماتی مبنی بر عدم رعایت موارد قانونی اساسنامه مطرح شده  که نیازمند بررسی و اطلاع رسانی دقیق و در صورت لزوم   برگزاری مجمع عمومی دوم به صورت قانونی طبق اساسنامه وانتخاب هیئت مدیره قانونی می باشد.
طبق ماده ۸-۳جلسات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با حضور نصف به علاوه يک اعضا رسميت مي­يابد. در صورتی که در مرحله اول حدنصاب لازم حاصل نشود، دعوت مجدد صورت خواهد گرفت و در اين صورت جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسميت مي­يابد. آیا این موارد رعایت شده است؟

 

طبق ماده ۸-۳جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم در مرحله اول دعوت  و در مرحله دوم با هر تعداد رسمی است و طبق ماده ۸-۲ به درخواست هیت مدیره یا بازرسان با حضور یک پنجم اعضا رسمیت دارد. آیا جلسه اول برای حضور دو سوم آگهی شده است و اگر در روزنامه آگهی شده چه تارخی بوده است؟ جلسه ۲۱ بهمن دعوت اول بوده یا دوم؟آیا هیئت مدیره یا بازرسان مصوبه و درخواستی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با حضور یک پنجم اعضاء داشته اند؟ آیا این مصوبه در روزنامه کثیر الانتشار آگهی شده یا به اطلاع دوستان رسیده است؟

آگهی دعوت در تاریخ ۱۳ بهمن در روزنامه اطلاعات درج شده در حالی که مجمع و انتخابات  ۲۱ بهمن برگزار شده است و آیا نباید آگهی دعوت حداقل ۱۵ یا ۲۰ روز قبل منتشر می شد وآیا این فاصله زمانی طبق اساسنامه و قانونی است؟

با توجه به اینکه در طول جلسه افرادی به عنوان طلبه و دانشجو نیز حضور داشته اند، آیا شرکت کنندگان دارای کارت عضویت تایید شده بودند؟آیا رای دهندگان با کارت شناسایی ، تایید واحراز هویت شده اند؟ آیا برگ رای ها با کارت ملی و کارت عضویت بررسی و تطبیق داده شده است؟

 

تقاضا می شود قبل از رسیدگی به این ابهامات از تایید نتایج انتخابات خودداری و در صورت لزوم کمیته ای جهت پیگری ابهامات قانونی تشکیل شود در غیر این صورت از به رسمیت شناختن انتخابات توسط عموم دانش اموختگان خودداری و مراتب تا وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری،  پیگیری  و در صورت لزوم انجمن واقعی و مستقل خارج از دانشگاه تاسیس خواهد شد.

#

اشتراک این خبر در :